Szanowni Państwo!

Grupa Trzymająca OFFO organizuje w 2009 roku III Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej.

Jest to impreza cykliczna (biennale), która nie ma odpowiednika w polskim środowisku fotograficznym, a już znana także za granicami.

I edycja OFFO, w listopadzie 2005, była imprezą znaczącą dla polskiego ruchu fotograficznego. Festiwal był opisywany nie tylko w prasie i na stronach internetowych poświęconych fotografii, ale też ogólno artystycznych (przykładowo - Art&business, Arteon) oraz w prasie lokalnej i wojewódzkiej niezwiązanej ze sztuką (Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni - wszystkie mutacje, Nowiny i in.). Wydawnictwo pofestiwalowe znalazło się w kilkudziesięciu bibliotekach na terenie kraju, a także w Czechach - Karwina, Ostrawa oraz na uczelniach fotograficznych i artystycznych.

Wystawy podczas festiwalu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a w każdej z 25 galerii znajdowała się lista darczyńców. Po zakończeniu festiwalu prace wraz z dokumentacją były jeszcze prezentowane na wystawach w woj. poznańskim, lubuskim i małopolskim. II edycja OFFO odbyła się w listopadzie 2007. Wystawy były prezentowane w 41 galeriach. Festiwal również był opisywany i omawiany na łamach prasy, na stronach internetowych poświęconych fotografii, ale też pism artystycznych (przykładowo - Biuletyn Fotograficzny, Foto Kurier, Zalew Kultury) oraz w telewizji (lokalnej i ogólnopolskiej) i rozgłośniach radiowych. Wydawnictwo pofestiwalowe ukazało się w formie płyty CD.

Zarówno po I jak i II OFFO wszyscy uczestnicy festiwalu pozostawili jedną pracę, z nich została złożona wystawa tzw. "OFFO objazdowe". Wystawy pofestiwalowe zaprezentowane zostały m. in. w Broniszowie, Wągrowcu, Poznaniu, Wrocławiu, Pile, Nowym i Starym Sączu. Planowane są dalsze ekspozycje na terenie kraju.

W listopadzie 2009 w galeriach jastrzębskich i rybnickich oraz w ok. 40 galeriach Górnego Śląska, zostaną zaprezentowane w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej wystawy ponad 50 autorów z Polski i zagranicy. Wystawy festiwalowe eksponowane będą w styczniu 2010 w galerii zielonogórskiej galerii BWA oraz innych na terenie miasta. Udział w Festiwalu wezmą uznani artyści uprawiających ten gatunek fotografii - członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, Artyści Fotoklubu Rzeczypospolitej Polski, wykładowcy uczelni artystycznych, oraz artyści Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej F.I.A.P.

Wystawom towarzyszyć będą pokazy filmów otworkowych, multimediów, prelekcje, pokazy, oraz wydawnictwo stanowiące po części katalogiem, ale też zbiór artykułów teoretyków i praktyków fotografii otworkowej (pinhole photography).

Chcemy, żeby to wydawnictwo prezentowało nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale i edytorski oraz miało odpowiednio wysoki nakład godnie reprezentując Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej. Wydawnictwem I OFFO można się było pochwalić pod każdym względem. Chcielibyśmy, aby i to utrzymało dotychczasowy poziom. A zależy to w dużej mierze od Państwa.

Grupa Trzymająca OFFO nie posiada własnych środków, dlatego też zwraca się z prośbą o pomoc finansową w tym przedsięwzięciu. Każdy z ofiarodawców znajdzie się (logo i dane) na liście sponsorów w wydawnictwie oraz na stronie internetowej Festiwalu. Lista ofiarodawców będzie umieszczona we wszystkich galeriach eksponujących prace III OFFO.

Wszelkie wpłaty, mające na celu wsparcie organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej, jak i zakup wydawnictwa prosimy kierować bezpośrednio na konto organizatorów:

Grupa Trzymająca III OFFO