III Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej OFFO 2009


Regulamin1. III Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej OFFO 2009 odbędzie się w listopadzie 2009 roku na terenie Górnego Śląska. Festiwal odbędzie się na zasadzie wystawy zaproszeniowej. Udział w Festiwalu jest nieodpłatny.

2. Organizatorami OFFO 2009 są:

2.1. Grupa Trzymająca OFFO:

 • Barbara Englender - Galeria "Ciasna", LTF
 • Witold Englender - AFIAP, Galeria "Ciasna"
 • Paweł Janczaruk - ZPAF, FRP, Galeria "Projekt", LTF
 • Jakub Kaszuba - Jaworznicka "Szkoła Widzenia, JKF "Niezależni"
 • Georgia Krawiec - Europejska Akademia Fotografii
 • Krzysztof Łapka - Grupa Fotograficzna "Indygo", DK Chwałowice
 • Barbara Panek-Sarnowska - FRP, Galeria "Projekt", LTF
 • Krzysztof Sowa - Jaworznicka "Szkoła Widzenia, JKF "Niezależni"

2.2 Grupa Szybkiego Reagowania OFFO:

 • Aleksander Bakinowski - LTF, JKF "Niezależni"
 • Oktawian Domagała - LTF
 • Jerzy Pawłowicz - PATÉ Media
 • Ryszard Poprawski - LTF
 • Marek Sarnowski - LSFiF, LTF
 • Agata Stasińska - Zamek Sztuk
 • Wiesława Stasińska - Zamek Sztuk

2.3. Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne

2.4. Grupa Fotograficzna Indygo

2.5 .Grupa Artystyczna Konar

2.6. Galeria Ciasna

2.7. oraz organizatorzy instytucjonalni

3. Prace zaproszonych autorów będą równocześnie eksponowane w około 40 galeriach górnośląskich.

4.1 III Ogólnopolskiemu Festiwalowi Fotografii Otworkowej towarzyszyć będą wykłady, prelekcje i pokazy multimedialne. Przewiduje się uroczyste otwarcie Festiwalu w dwóch terminach: 7 XI i 8 XI 2009 w Rybniku oraz Jastrzębiu Zdroju oraz wernisaże wystaw autorskich w terminach ustalonych przez Galerie. 4.2 Przewiduje się ekspozycje w styczniu 2010 w BWA, w Zielonej Górze oraz innych galeriach na terenie miasta.

5. Organizatorzy planują wydanie wspólnego katalogu dla wszystkich wystaw oraz zobowiązują się do opracowania wielojęzycznej strony internetowej Festiwalu.

6. Autorzy biorący udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Fotografii Otworkowej są zobowiązani do przesłania drogą elektroniczną jednej pracy do katalogu, maksymalna wielkość pliku 2 Mb. W zgłoszeniu należy podać również ilość i format prac. Równocześnie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie do celów promocyjnych Festiwalu wszystkich nadesłanych przez siebie materiałów.

7. Festiwal skierowany jest do zaproszonych twórców, zarówno polskich jak i zza granicy. Warunkiem wzięcia udziału jest nadesłanie conajmniej 5 prac (cyklu, zestawu, wystawy lub niejednorodnego zbioru). Nie określa się tematyki, formy i formatu prac. Prace oprawione lub w nietypowych formatach mogą być przyjmowane jedynie po uzgodnieniu. Jedynym warunkiem jest, żeby to były prace wykonane techniką otworkową (pinhole photography).

8. Autorzy zobowiązani są również do przesłania na adres organizatorów jednej, dodatkowej, nieoprawionej w szkło pracy o wymiarach nie przekraczających 50 x 50 cm. Praca ta będzie eksponowana na wystawie zbiorowej podczas Festiwalu, a w terminie późniejszym w ramach OFFO Objazdowego - wystawy pofestiwalowej, mającej na celu przekrojową prezentację dorobku artystów. Wystawę objazdową będzie można zobaczyć w różnych ośrodkach na terenie całego kraju. Po cyklu wystawienniczym prace z OFFO Objazdowego przechodzą na własność organizatorów i będą przekazane do archiwum celem dalszych ekspozycji. Dodatkowa praca nie musi pochodzić z wystaw prezentowanych podczas Festiwalu.

9. Koszty przesyłki prac oraz ewentualnego przyjazdu na Festiwal pokrywają Autorzy.

10. Prace Festiwalowe zostaną zwrócone Autorom w nadesłanych opakowaniach przesyłką rejestrowaną. Nie dotyczy to prac na OFFO objazdowe. Termin zwrotu prac będzie zależny od dalszego cyklu wystawienniczego OFFO. Organizatorzy planują przynajmniej jedną ekspozycję prac z Festiwalu w innych ośrodkach na terenie kraju.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Przesłanie prac oraz wszelkich materiałów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

12. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Grupa Trzymająca OFFO. Kontakt: offo@wp.pl alternatywny offo3@o2.pl Adres: Galeria Ciasna 44-335 Jastrzębie Zdr., ul. Katowicka 17

13. Wstępny terminarz:

13.1. Zgłoszenie uczestnictwa z podaniem planowanej ilości prac poszczególnych zestawów i wystaw: 31 III 2009.

13.2. Nadesłanie materiałów do katalogu i strony internetowej (praca, krótkie artystyczne CV, artykuły lub inne teksty): 30 IV 2009.

13.3. Nadesłanie prac na Festiwal: 15 IX 2009.

14. O ewentualnych zmianach Autorzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną przez organizatorów z odpowiednim wyprzedzeniem.