>
Barbara Panek-Sarnowska

Kamionka – PolskaAbsolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracuje w Zielonej Górze, a od paru lat mieszka pod Zieloną Górą w Kamionce. W latach 1989-1994 członek Młodzieżowego Laboratorium Fotograficznego.
W latach 1991-2016 członek Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od roku 2000 do 2006 pełniła w nim funkcję prezesa.
Od 1989 roku do 2009 organizator Warsztatów Fotograficznych w Broniszowie.
W 1996 i 2004 roku otrzymała Stypendium Artystyczne Miasta Zielona Góra.
W 1999 roku otrzymała tytuł Artysty Fotoklubu R. P. Stowarzyszenia Twórców.
Od 2004 wykładowca w Lubuskiej Szkole Fotografii przy Akademii Twórczych Poszukiwań.
W latach 2003-2005, 2007-2010, 2016 juror w konkursie „Wojewódzki Salon Fotografii” w Żarach.
Autorka książki „Socjologiczność fotografii Zofii Rydet”.