„Umierający cmentarz”


Roman Baran

Brzeg

O sobie:

Pochodzę z Brzegu.
Fotografować uczyłem się sam, a także w studium kulturalno-oświatowym w Opolu i na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Obecnie uczę fotografii zarówno przedszkolaków, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, a także dorosłych.
Wymyśliłem i organizuję w Brzegu lokalną imprezę popularyzującą fotografię otworkową.
Jestem współautorem pierwszego na Opolszczyźnie zdjęcia analemy wykonanego techniką solarygraficzną.