Z cyklu „Rodzeństwa”


Ryszard Antoni Wójcik

Kraków


Studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie w latach 1981-1987.
Członek Polskiego Związku Artystów Plastyków oraz Polskiego Związku Artystów Fotografików. Od roku 1988 jest pracownikiem Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.
W roku 2006 założył pierwszą w Polsce Pracownię Konserwacji Fotografii, kształcącą studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji dzieł sztuki.

Uprawia malarstwo (w technice temperowej i olejnej), grafikę (drzeworyt, suche techniki wklęsłodrukowe) oraz fotografię (tradycyjne techniki fotograficzne: papier solny, technika białkowa, cyjanotypia, kalitypia guma dwuchromianowa, pigment i przetłok olejny).

Współpracuje z Archiwami i Muzeami Państwowymi w zakresie ochrony i konserwacji historycznych materiałów fotograficznych, między innymi: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zamek Królewski na Wawelu.

Bierze udział w plenerach i wystawach plastycznych:
Drugi międzyuczelniany plener artystów konserwatorów dzieł sztuki. Wystawa poplenerowa prac malarskich i rysunkowych. Sandomierz, lipiec 2014.
Trzeci międzyuczelniany plener artystów konserwatorów dzieł sztuki. Wystawa poplenerowa prac malarskich i rysunkowych. Sandomierz, lipiec 2015.
Otwarte. Szkice artystów z kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Galeria Promocyjna ASP w Krakowie. Marzec 2015.