Z wystawy „Starocie”


Maciej Głowaczewski

Gliwice

O Autorze:

Maciej Głowaczewski, gliwicki fotograf, członek Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego (GTF), reportażysta, fotograf prasowy, dokumentalista.
Wystawa „Starocie” stanowi wspomnienie zmarłego w 2021 roku Macieja Głowaczewskiego. Prezentowane prace, mimo że pierwotnie były tylko próbkami z nowozbudowanego aparatu otworkowego, w obliczu śmierci stały się swoistym epitafium dla autora. Człowieka skupionego na dwóch większych pasjach (swojego) życia - zamiłowaniu do reliktów czasów minionych – „staroci”, oraz fotografii dokumentalnej.
W intensywnie zaziarnionych fotografiach ze starego (a jakże!) negatywu odnajdujemy sylwetkę wrażliwego, ale surowego i konsekwentnego fotografa, który dzięki pielęgnowanej przez lata wiedzy historycznej, potrafił odnaleźć radość i dostrzec skarb, kryjący się w niejednym „starociu”.


Maciej Głowaczewski Urodził się w 1953 r., mieszkał w Gliwicach, był absolwentem Politechniki Śląskiej. W latach 1978-1983 był kierownikiem Studenckiej Agencji Fotograficznej w Gliwicach, w latach 1983-1990 fotoreporterem tygodnika „Tak i Nie” oraz kwartalnika „Śląsk”. Współautor m.in. albumów fotograficznych Tak było... karty z historii „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w fotografii (1991) oraz Gliwice: lata 40., 50., 60., 70: nostalgiczna podróż w krainę dzieciństwa i młodości (2005). Maciej Głowaczewski był autorem licznych zdjęć polskich zespołów wykonujących muzykę rock i heavy metal, dokumentalistą Gliwic, Górnego Śląska, tworzył fotografie artystyczne. W muzeum gliwickim znajdują się Jego fotografie utrwalające widoki i wydarzenia z historii Gliwic. W 2000 r., po rozwiązaniu Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego zabezpieczył i przechował dokumentację działalności grupy. Od 2006 r. współpracował z Muzeum w Gliwicach. Brał udział w dwóch gliwickich wystawach muzealnych: retrospektywnej GTF-u oraz ekspozycji o tematyce śląskiej – Śląskie ballady. Na tej ostatniej zaprezentował swoje prace z lat 1983-1990, nagrodzone na konkursach cykle: Na Zatorzu oraz Muzeum Przemysłu (reportaż o hucie cynku w Szopienicach). W 2019 r. brał udział w Wystawie fotografii w technikach dawnych i alternatywnych w BWA w Kielcach. Od 2020 r. działał w Grupie Fotograficznej O/S, której był współzałożycielem. Planował realizację wielu ciekawych projektów, wspólnie z młodszymi kolegami.