Bogdan Kizło

Gdańsk

O sobie:

Bogdan Kizło ur. 06.09.1957.
W roku 1977 ukończyłem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych wydział fotografii artystycznej w Gdyni Orłowie. Następnie przez 4 lata pracowałem w PLSP jako nauczyciel fotografii. Moim nauczycielem i idolem byl Roman Joachimowski, z którym później pracowałem.
Między rokiem 1981 a 2003 nie zajmowałem się fotografią. Od roku 2003 zaczynam na nowo odkrywać tajniki fotografii, w tym cyfrowej. W roku 2015 wstąpiłem do Stowarzyszenia Pomorskie Towarzystwo Fotograficzne.
Biorę czynny udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.