Z cyklu „BAUMkorony”


georgia Krawiec

Berlin

Niemcy – GermanyEkspozycja na stole lub innej powierzchni, do tego potrzebny jest prąd, konstrukcja diaskopów jest na przycisk włącznika taki, że świeci tylko pod naciskiem (czyli b. bezpieczny system).
4 x Fotoobjekty (4 Diaskopy + 4 slajdy otworkowe)
Slajdy format: 36 mm
Diaskopy format: okolo 10 x 20 x 13 cm (S x D x W)