Z projektu „Pisma obrazkowe // Listy niemożliwe // New postal art.”


Kolektyw Twórczy „Peryferia”

Krzysztof Szlapa, Kamil Myszkowski, Tomasz Warzyński

PolskaKolektyw Twórczy Peryferia: Krzysztof Szlapa, Kamil Myszkowski, Tomasz Warzyński zawiązał swoją działalność za sprawą VIII OFFO i autorskiej wystawy „Corpus" w Galerii Katowice, w 2019 r.Kolektyw Twórczy Peryferia - Krzysztof Szlapa, Kamil Myszkowski, Tomasz Warzyński - idąc tropem rozwijającej się wewnętrznej dyskusji w formie „krótkich wiadomości tekstowych” na temat cech obrazu fotograficznego, zauważył pewien rozbłysk wspólnej świadomości. Być może źródłem tego światła były badawcze prace Romana Jakobsona - teoretyka literatury - nad sposobami przekazu jakiegokolwiek doświadczenia poznawczego. W swoim eseju „On Linguistic Aspects of Translation” Jakobson wyróżnił przekład intersemiotyczny (intersemiotic translation), w którym treść określona jednym zbiorem symboli, zostaje przełożona na inny zbiór. Powstaje w ten sposób nowy rodzaj przekazu opierający się na interpretacji. W takim przekładzie na zasadzie translacji dokonuje się rekonstrukcji treści pierwotnych zachowując ich podstawowa ideę, a jednocześnie ujawnia się i wzmacnia ukryte warstwy sensów, które są mało uchwytne przez wykorzystywanie ekspresji językowej. Istnieją możliwości translacji poezji na taniec, gest, czy rysunek, co opisuje choćby Aneta Grodecka w swojej pracy z 2017 r. „Poetyka intersemiotyczna a dydaktyka literatury” 2. Ów „rozbłysk świadomości”, niczym flash lampy błyskowej jednocześnie ujawnił i powoła do życia eksperyment fotograficzny, który mogą zdefiniować takie słowa jak: Pisma obrazkowe // Listy niemożliwe // New postal art. oraz cytat z dyskusji na temat projektu: Sedno zamysłu oraz intencji - by zwrot wektora uwalnianych energii, niosących zmiany, był skierowany od wewnątrz ku Drugiemu (bo Drugi, to w Gruncie Rzeczy Pierwszy), co praktycznie przekłada się na to, że wyślę Wam światłoczułą papeterię, a Wy, Kochani, odeślecie mi swój przekaz - list do mnie. Mam w sobie wolę oraz intencję oraz zaciekawienie i uwagę sporządzenia takiego światłoczułego listu do Was : )) To może być początek korespondencji wizualnej. Bazując na takich złożeniach powstaje cykl fotografii otworkowej, gdzie każde zdjęcie stanowi część korespondencji pisanej na papeterii, która swoją wrażliwością reaguje na energię światła. Odbiorcę zapraszamy - elektromagnetyczni interlokutorzy, do wejścia naszą przestrzeń epistolograficzną obrazów, które zostały powołane, jako czułe reakcje na świat.
Tomasz Warzyński Kolektyw Twórczy Peryferie Katowice - Sosnowiec - Poznań, 30 maja 2021 r.
1.Jakobson, R. (1959). On Linguistic Aspects of Translation. W: R.A. Brower (red.), On Translation (s. 232-239). Cambridge, MA: Harvard University Press.
2.Grodecka, A. (2017). Poetyka intersemiotyczna a dydaktyka literatury. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica