Z cyklu „Pinhole Towers”


Stanis³aw Chomicki

Niemcy - Deutschland

Hainburg


Urodzony 06.04.1957 w Lubartowie
1987 Wykszta³cenie w laboratorium fotograficznym
1989 Wykszta³cenie jako fotograf
1992 Egzamin mistrzowski
1992-2005 Instruktor fotografii w Izbie Rzemieœlniczej Rhein-Main
od 2002 Zlecenia na prowadzenie zajêæ fotografii w szkole wy¿szej RheinMain / Wiesbaden
od 2005 Pracownik szko³y wy¿szej RheinMain. Praktyczne zajêcia fotografii.

Wystawy cyklu „Pinhole Towers”:

22012 „Tatorte Kunst” Galeria Lichtbild Wiesbaden. Wystawa zbiorowa.
2013 „Im Brennpunkt” Deutsche Architekturmuseum Frankfurt. Wystawa zbiorowa.
2013 „Im Brennpunkt” Goethe Institut Coritiba Brazylia. Wystawa zbiorowa.
2013 „Im Brennpunkt” urbEXPO Bochum. Wystawa zbiorowa.
2013 „Im Brennpunkt”Goethe Institut Washington. Wystawa zbiorow2013 Architekturbild 1995-2013” zarzad miejsli Wilno. Wystawa zbiorowa.
2013 „Im Brennpunkt”zwiazek artystow Linz/Austria. Wystawa zbiorowa.
2013 „Im Brennpunkt”Goethe Institut San Francisco. Wystawa zbiorowa.
2013 „Im Brennpunkt” Uniwersytet Ludowy Stuttgart. Wystawa zbiorowa.
2013 „Im Brennpunkt”Dom Nauki Gelsenkirchen. Wystawa zbiorowa.
2014 „Drugie spojrzenie” Galeria Aspekte Monachium. Wystawa zbiorowa.
2016 „Time Space Existence” Architektur Biennale Wenecja. Wystawa zbiorowa.
2017 „W kazdym koncu poczatek” Galeria Bosener Mühle. Bosen. Wystawa autorska.
2017 „Pinhole Festival 2017” Londyn. Wystawa zbiorowa.


Frankfurt nad Menem: Projekt „Pinhole Towers” – „Otworkowe Wie¿e”tekst jest tu