Z cyklu „Węgierska prowincja w kolorze”


Witold Englender

Jastrzębie-Zdrój


Urodzony bardzo dawno temu, sześć lat później zaczął fotografować.
Dzięki temu nabawił się kilku tytułów (w 1992 roku uzyskał tytuł artysty AFIAP nadany przez Federation Internationale de l'Art Photographique, w 1999 tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia Twórców - Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, w 2007 medal srebrny zdfp, ma jeszcze srebrną odznakę FASFwP, a w 2002 roku Prezydent Miasta przyznał Nagrodę Miasta Jastrzębie Zdrój za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za upowszechnianie kultury), sporej liczby wystaw indywidualnych i udziału w ponad dwustu wystawach pokonkursowych tu i tam, co zaowocowało też kilkunastoma nagrodami.
Był członkiem Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Harcerskiej Agencji Fotograficznej, Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni”, Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego, Grupy A'74, a obecnie jest wyłącznie członkiem honorowym LTF w Zielonej Górze.
Jest autorem „Krótkiego przewodnikach po zakładach fotograficznych Górnego Śląska od początku fotografii do końca I Wojny Światowej” (stypendium Marszałka Województwa Śląskiego) i „Małego conieco nie tylko o fotografii” (wydanego przez Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne).
Kolekcjoner starej fotografii - kolekcja ponad 10000 zdjęć i organizator wystaw popularyzujących historię fotografii.
Od 1997 roku prowadzi własną, niekomercyjną galerię wystawową Galeria „Ciasna” w Jastrzębiu, w której prezentowane są zmieniane co miesiąc wystawy plastyki, fotografii, a także ekspozycje związane z historią ogólną i historią fotografii.

Od 2005 roku współorganizuje OFFO, jest członkiem GTO, czyli Grupy Trzymającej OFFO.
Fotografie otworkowe zaczął robić przy I OFFO niejako z przymusu, przy II OFFO z lenistwa, a od trzeciego już dla przyjemności (choć trzeba przyznać, że fotografią otworkową platonicznie zauroczony znacznie wcześniej).