Finansowo Festiwal wspomogli...


Organizatorzy OFFO bardzo dziękują za pomoc finansową (bez której nie byłoby tegorocznego wydawnictwa):

- współorganizatorom:

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

- wszystkim, którzy dokonali wpłat w portalu zrzutka.pl (osoby, które wybrały nagrodę na zrzutka.pl, otrzymają ją do końca roku wraz ze zwrotem prac lub w uzgodniony sposób)
- kupującym książki w aukcji na Facebooku Alfreda Słonia (większość już odebrana, pozostałych prosimy o kontakt)
- oraz Anonimom z ukrytymi danymi i wpłacającym bez rejestracji w portalu, a także osobom prywatnym, które dokonały wpłat na konto Festiwalu lub podczas wernisażu w Sekretariacie :-)

Lista w kolejności alfabetycznej, wspólna dla aukcji i zrzutki:

Roman Baran
Szczepan Bonalski
Kamil Budzynski
Ryszard Cabała
Rafał Jankowski
Krzysztof Jędrzejczyk
Marzena Kolarz
Marcin Lilla
Wiktoria Lorek
Zbigniew Ładygin
Jeff McConnell
Grzegorz Matoryn
Vaidotas Mikšys
Kamil Myszkowski
NEPROSTI
Iza Niemira
Magdalena Nowak
Justin Quinnell
Mirosław Radomski
Grzegorz Sidorowicz
Wiesława Stasińska
Piotr Szudra
Tomek Warzyński
Piotr Wiktor Węcławski
Karol Wilczyński
chcący pozostać w ukryciu:
Tomek G.
Tomek W.
A. G.
broniszowscy tajni
Grzegorz K.
Maja M

Grupa Trzymająca OFFO