Wszelkie prace zamieszczone na stronie 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej (fotografie, artykuły etc.), jak i projekt samego serwisu, są własnością osób pod nimi podpisanych. Przetwarzanie i kopiowanie zawartych w tym serwisie prac niezgodnie z prawem autorskim oraz bez zgody autora jest zabronione.

Logo Festiwalu "3 OFFO" opracował: Jerzy Pawłowicz - PATE MEDIA

Projekt strony "3 OFFO": Oktawian Domagała

Prowadzenie strony "3 OFFO": Grupa Trzymająca OFFO

Organizacja:
Grupa Trzymająca OFFO 
Galeria "Ciasna"