Wszelkie prace zamieszczone na stronie 6. Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej (fotografie, artykuły etc.), jak i projekt samego serwisu, są własnością osób pod nimi podpisanych. Przetwarzanie i kopiowanie zawartych w tym serwisie prac niezgodnie z prawem autorskim oraz bez zgody autora jest zabronione.

Logo Festiwalu oraz logotypy poszczególnych biennale OFFO opracował: Jerzy Pawłowicz - PATE MEDIA

Prowadzenie strony "6 OFFO": Grupa Trzymająca OFFO

Organizacja:
Grupa Trzymająca OFFO 
Galeria "Ciasna"