OFFO 2011 to czwarta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej organizowanego przez Grupę Trzymającą OFFO. Jest to impreza cykliczna (biennale), która nie ma odpowiednika w polskim środowisku fotograficznym, znana także za granicami kraju. Festiwal skierowany jest do zaproszonych twórców, zarówno polskich, jak i zza granicy.

Podczas OFFO w 42 górnośląskich galeriach będzie można zobaczyć wystawy festiwalowe. W Festiwalu bierze udział 22 autorów zagranicznych i 45 polskich oraz 4 grupy twórcze. W jego ramach odbędzie się także wystawa prac zakwalifikowanych na I Międzynarodowy Konkurs Fotografii Otworkowej o nagrodę serwisu Fotografia Otworkowa (201 prac 39 autorów z kraju i zagranicy). Podczas Festiwalu poznać można prace pochodzące m.in. z Francji, Argentyny, Kanady, USA czy Ukrainy. Prezentacje ograniczone zostały do wielozdjęciowych zwartych zestawów. Wystawom towarzyszyć będą pokazy filmów otworkowych, multimediów, prelekcje, pokazy...
Tak duża liczba wystaw pozwala ukazać nie tylko różnorodność efektów, jakie można uzyskać przy wykorzystaniu camery obscury, lecz również wielość punktów widzenia i poglądów na temat fotografii, sztuki czy, po prostu, rzeczywistości. Udział w Festiwalu biorą uznani artyści uprawiający ten gatunek fotografii - członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, Artyści Fotoklubu Rzeczypospolitej Polski, wykładowcy uczelni artystycznych, oraz artyści Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej F.I.A.P.

Prezentujemy też Państwu elektroniczny katalog, który umożliwi zapoznanie się z pracami wszystkich prezentowanych twórców, a także z tekstami teoretycznymi.
Dotyczą one między innymi technicznych uwarunkowań budowy camery obscury (np. "Krótka subiektywna teoria aparatów otworkowych i innych" Kuby Luboradzkiego) czy kwestii związanych z historią fotografii (w przypadku tekstu Tomasza Bielawskiego - "Co, jak czynić, kiedy ktoś chce robić 3D ''otworkowce''?" - ujętych dodatkowo w zabawną, poetycką formę). W tym roku dużą część wydawnictwa - większą niż w latach ubiegłych - zajmują również teksty, które posiadają nie tyle walor naukowy, ile wprowadzają w poetykę fotografii otworkowej. W elektronicznym katalogu znajdą Państwo również opisy niektórych wystaw/działań prezentowanych podczas OFFO 2011 (np. "Fabryki Słońca" Tandemu Fotograficznego "Kaszuby"). Informacje na temat autorów zza granicy zamieszczone są w języku angielskim i nie zostały poddane korekcie językowej.

Sekretariat OFFO - Barbara Englender