Finansowo Festiwal wspomogli


* Agencja Ochrony Mienia i Osób, Usługi Detektywistyczne "Delta", ul. Magazynowa 21, Katowice
* "Pestinova" Laboratorium Badawcze, Moździerzowców 6 a, 43-602 Jaworzno